Driftsäkra kundernas energileverans – förhindra skador och driftstopp med ett världsledande brand- och explosionsskyddssystem

Ett brand- och explosionsskyddssystem från Nextech är ett effektivt sätt att förebygga och bekämpa brand och explosion, och hjälper dig att optimera säkerheten för dina medarbetare och driftsäkerheten för dina kunder.

Vi har en bred portfölj med brand- och explosionsskyddsprodukter från en rad ledande europeiska tillverkare. Alla våra produkter är godkända enligt de striktaste säkerhetskraven, efter testning utförd av Europas främsta testorgan, däribland VdS och TÜV. Våra system är dessutom Atex-godkända.

 

Anlita en branschexpert när du ska skaffa ett brand- och explosionsskydd 

 

Nextechs experter på brand- och explosionsskydd har mer än 15 års erfarenhet i branschen och har levererat skyddslösningar till kraftverk över hela världen. Det innebär att vi har omfattande kunskaper om vilka branschspecifika områden som kräver särskilt skydd, exempelvis:

  • Hammarkvarnar
  • Transportsystem
  • Silosystem
  • Förbränningskamrar
  • Filterenheter
  • Cykloner
  • Rökgasfilter
  • Filter
  • Lagerområden/behållare med material som kan självantända

 

Så fungerar Nextechs brand- och explosionsskydd

 

Ett avancerat, skräddarsytt brand- och explosionsskyddssystem från Nextech ger optimalt skydd mot brand och dammexplosioner. Känsliga detektorer och effektiva släckningssystem säkerställer att antändningskällor upptäcks och släcks så snart de uppstår. Om en brand eller explosion inträffar larmar systemet automatiskt, samtidigt som släcknings- och begränsningsåtgärder inleds. Branden bekämpas snabbt och effektivt med minimala skador som följd.

Uppnå högsta möjliga säkerhet med ett brand- och explosionsskyddssystem som omfattar:

Gnistsläckning

Effektiv gnistsläckning säkerställer att antändningskällor – exempelvis gnistor från främmande föremål i bearbetningsmaskiner, transportband eller ventilationssystem – släcks i samma ögonblick som de uppstår för att förhindra brand och explosioner.

Vi erbjuder en rad världsledande produkter för gnistdetektering och -släckning. För varje specifik uppsättning av krav och behov kan vi sätta ihop en lösning med de detektorer och släckmedel som ger största möjliga säkerhet i den specifika kraftvärmeanläggningen. 

> Läs mer om våra gnistsläckningsprodukter

Branddetektering

Med automatisk branddetektering säkerställs att branden upptäcks direkt när den uppstår, så att släckningsarbetet snabbt kan påbörjas. Vi erbjuder en rad olika branddetekteringsprodukter och använder alltid den typ av komponent som är mest effektiv i varje enskilt fall. 

Våra detektorer kan användas i produktions- och transportanläggningar, i stora hallar eller utomhus för att övervaka lagerutrymmen med brandfarliga material. 

Vår produktportfölj innehåller bland annat rökdetektorer, temperaturövervakning och IR-övervakning.

> Läs mer om våra branddetekteringsprodukter 

Explosionsskydd

Ett effektivt explosionsskydd består av både förebyggande åtgärder – exempelvis gnistdetektering och -släckning samt termisk övervakning för att upptäcka överhettade komponenter – och av begränsande åtgärder, till exempel spjäll för att mildra kraften och lågorna från en explosion, eller släckning för att begränsa explosionen och förhindra att lågorna sprids till andra delar av anläggningen.

Vår produktportfölj omfattar ett brett urval av detektorer, avlastningskomponenter och släckmedel, anpassade för att effektivt och snabbt förebygga och bekämpa explosioner i till exempel silos och transportsystem.

Alla våra produkter är Atex-godkända. 

> Läs mer om våra produkter för explosionsskydd

IR-övervakning

Termisk övervakning med IR-kameror gör det möjligt att på ett effektivt sätt stoppa en brand redan innan den är synlig för blotta ögat eller kan upptäckas av rökdetektorer. Kamerornas data bearbetas av en avancerad programvara och jämförs med de normala temperaturvariationerna i det aktuella området – larm och släckningsåtgärder utlöses omedelbart om ovanligt snabba eller stora temperaturvariationer upptäcks. 

Kamerorna är särskilt utvecklade för att användas i krävande miljöer. Deras funktion eller driftsäkerhet påverkas inte av exempelvis damm eller smuts. 

> Läs mer om våra produkter för IR-övervakning

Brandsläckning med skum

Brandsläckning med skum används i utrymmen där konventionella vattenbaserade sprinklersystem inte ger tillräckligt effektiv brandbekämpning eller där det finns risk för brand i farliga eller mycket antändliga material som olja och gas eller återvunnet material som ska förbrännas, exempelvis däck och plast.

Med skum som släckmedel släcks branden snabbt och effektivt eftersom syretillförseln stryps. Dessutom förhindras återantändning eftersom skummet bildar ett förseglande skikt över det antändliga materialet. 

> Läs mer om våra produkter för brandsläckning med skum

Brandsläckning RACK/ELCENTRALER

Brandsläckning med inert gas är ett effektivt brandskydd för exempelvis serverrack, elcentraler eller styrskåp. 

Vi erbjuder en effektiv och driftsäker, gasbaserad brandsläckningslösning som bygger på avancerad raketteknologi från den Europeiska rymdorganisationen ESA. Det innebär att lösningen uppfyller de extremt höga säkerhets- och driftsäkerhetskraven för rymdteknik. 

Avancerade detektorer utlöser släckningsåtgärder släckning med inert gas i det skåp eller rack som ska skyddas. Elden kvävs inom några sekunder, vilket förhindrar sekundära skador från värme och rök. 

> Läs mer om våra brandsläckningsprodukter för rack och elcentraler

Brandskydd för fordon

Automatiskt brandskydd för fordon, till exempel lastbilar, förhindrar att motorbränder sprids till andra fordon eller lager som innehåller antändliga material. 

Vi erbjuder ett av världens mest effektiva brandskyddssystem för fordon: detexline-systemet från den tyska tillverkaren protecfire. Systemet installeras i fordonets motorrum, där det upptäcker och släcker begynnande motorbränder automatiskt.

> Läs mer om våra system för brandskydd av fordon

Brandskydd för kök/restaurang

Ett automatiskt brandskyddssystem för spisar och fritöser i restaurangkök upptäcker och släcker brand i överhettat matfett snabbt och effektivt. 

Från den tyska tillverkaren protecfire erbjuder vi ett specialutvecklat brandskyddssystem för kök. Systemet upptäcker och släcker bränder extremt snabbt och effektivt. Systemets släckmedel bildar dessutom ett förseglande skikt som förhindrar återantändning. 

> Läs mer om våra brandskyddsprodukter för kök


Vi sätter ihop alla brand- och explosionsskyddslösningar baserat på en ingående riskanalys av ditt företag, där vi kartlägger speciella riskområden.

 

Vi föreslår sedan en lösning för detektering och släckning som ger ett optimalt skydd för just ditt företag. 

VI HAR BLAND ANNAT OPTIMERAT SÄKERHETEN FÖR: