Förhindra brand och explosion vid bearbetning och förvaring

Med ett skräddarsytt brand- och explosionsskyddssystem från Nextech kan du på ett effektivt sätt förhindra och bekämpa brand och explosioner i din återvinningsanläggning.

Vi har en bred portfölj med brand- och explosionsskyddsprodukter från en rad ledande europeiska tillverkare. Alla våra produkter är godkända enligt de striktaste säkerhetskraven, efter testning utförd av Europas främsta testorgan, däribland VdS och TÜV. Våra explosionsskyddssystem är Atex-godkända.

Optimalt brand- och explosionsskydd för återvinningsanläggningar

 

Med ett skräddarsytt brand- och explosionsskyddssystem från Nextech kan säkerheten i återvinningsanläggningar optimeras. Automatiska detektorer och släckningsfunktioner – däribland världens mest avancerade gnistdetekterings- och släckningssystem från den tyska tillverkaren GreCon – förhindrar bränder och explosioner genom att upptäcka och släcka de flesta typer av antändningskällor automatiskt.

Vi gör en noggrann riskbedömning och utvecklar därefter en skräddarsydd säkerhetsplan som innefattar de olika riskområdena i anläggningen. Vi har ett brett sortiment av sensorer, detektorer och släckningsutrustning, och sätter ihop ett brand- och explosionsskyddssystem som är skräddarsytt för just de risker som föreligger på din anläggning.

Exempel på särskilda riskområden som bör skyddas:

  • Krossar
  • Sorteringsbord
  • Våt- och torrfilter
  • Cykloner
  • Silos

En säkerhetslösning från Nextech omfattar:

  

  • Ett snabbt och tillförlitligt system av brand- och gnistdetektorer – skräddarsytt för varje återvinningsanläggning
  • Världens mest avancerade gnistsläckningssystem med världens snabbaste släckningsteknik
  • Brandsläckmedel som är särskilt utvalda för de specifika materialen och arbetsflödena i anläggningen, så att skyddet optimeras och störningar i produktionen förhindras. Till exempel erbjuder vi släckning med vatten, skum, inert gas eller omdirigering av materialflöden.
  • Avancerat explosionsskydd med till exempel avlastningsventiler, mekanisk och kemisk isolering och explosionsdämpning
  • Noggrann registrering av varje förekomst av glöd, gnistor eller kritisk temperaturutveckling, så att riskområden kan identifieras och defekta maskindelar eller andra antändningskällor kan bytas ut eller avlägsnas.

Uppnå högsta möjliga säkerhet med ett brand- och explosionsskyddssystem som omfattar:

Gnistsläckning

Effektiv gnistsläckning säkerställer att antändningskällor – exempelvis gnistor från främmande föremål i bearbetningsmaskiner, transportband eller ventilationssystem – släcks i samma ögonblick som de uppstår för att förhindra brand och explosioner.

Vi erbjuder en rad världsledande produkter för gnistdetektering och -släckning. För varje specifik uppsättning av krav och behov kan vi sätta ihop en lösning med de detektorer och släckmedel som ger högsta möjliga säkerhet i den aktuella anläggningen. 

> Läs mer om våra gnistsläckningsprodukter

Branddetektering

Med automatisk branddetektering säkerställs att branden upptäcks direkt när den uppstår, så att släckningsarbetet snabbt kan påbörjas. Vi erbjuder en rad olika branddetekteringsprodukter och använder alltid den typ av komponent som är mest effektiv i varje enskilt fall. 

Vår produktportfölj omfattar rökdetektorer, gnistdetektorer, termisk övervakning och temperaturövervakning.

> Läs mer om våra branddetekteringsprodukter 

Explosionsskydd

Ett effektivt explosionsskydd består av både förebyggande åtgärder – exempelvis gnistdetektering och -släckning samt termisk övervakning för att upptäcka överhettade komponenter – och av begränsande åtgärder, till exempel spjäll för att avlasta kraften och lågorna från en explosion, eller släckning för att begränsa explosionen och förhindra att lågorna sprids till andra delar av anläggningen.

Vår produktportfölj omfattar ett brett urval av detektorer, avlastningskomponenter och släckmedel, anpassade för att effektivt och snabbt förebygga och bekämpa explosioner i till exempel silos och transportsystem.

Alla våra produkter är Atex-godkända. 

> Läs mer om våra produkter för explosionsskydd

IR-övervakning

Termisk övervakning med IR-kameror gör det möjligt att på ett effektivt sätt stoppa en brand redan innan den är synlig för blotta ögat eller kan upptäckas av rökdetektorer. Kamerornas data bearbetas av en avancerad programvara och jämförs med de normala temperaturvariationerna i det aktuella området – larm och släckningsåtgärder utlöses omedelbart om ovanligt snabba eller stora temperaturvariationer upptäcks. 

Kamerorna är särskilt utvecklade för att användas i krävande miljöer. Deras funktion eller driftsäkerhet påverkas inte av exempelvis damm eller smuts. 

> Läs mer om våra produkter för IR-övervakning

Brandsläckning med skum

Brandsläckning med skum används i utrymmen där konventionella vattenbaserade sprinklersystem inte ger tillräckligt effektiv brandbekämpning eller där det finns risk för brand i farliga eller mycket antändliga material som olja och gas eller återvunnet material som ska förbrännas, exempelvis däck och plast.

Med skum som släckmedel släcks branden snabbt och effektivt eftersom syretillförseln stryps. Dessutom förhindras återantändning eftersom skummet bildar ett förseglande skikt över det antändliga materialet. 

> Läs mer om våra produkter för brandsläckning med skum

Brandsläckning RACK/ELCENTRALER

Brandsläckning med inert gas är ett effektivt brandskydd för exempelvis serverrack, elcentraler eller styrskåp. 

Vi erbjuder en effektiv och driftsäker, gasbaserad brandsläckningslösning som bygger på avancerad raketteknologi från den Europeiska rymdorganisationen ESA. Det innebär att lösningen uppfyller de extremt höga säkerhets- och driftsäkerhetskraven för rymdteknik. 

Avancerade detektorer utlöser släckningsåtgärder med inert gas i det skåp som ska skyddas. Elden kvävs inom några sekunder, vilket förhindrar följdskador från värme och rök. 

> Läs mer om våra produkter för brandsläckning i rack och elcentraler

Brandskydd för fordon

Automatiskt brandskydd för fordon, till exempel lastbilar eller andra tunga fordon, förhindrar att motorbränder sprids till andra fordon eller lager som innehåller antändliga material. 

Vi erbjuder ett av världens mest effektiva brandskyddssystem för fordon: detexline-systemet från den tyska tillverkaren protecfire. Systemet installeras i fordonets motorrum, där det automatiskt upptäcker och släcker begynnande motorbränder.

> Läs mer om våra system för brandskydd av fordon

Brandskydd för kök/restaurang

Med ett automatiskt brandskyddssystem för spisar och fritöser i restaurangkök, upptäcks och släcks bränder i överhettat matfett snabbt och effektivt. 

Från den tyska tillverkaren protecfire erbjuder vi ett specialutvecklat brandskyddssystem för kök. Systemet upptäcker och släcker bränder extremt snabbt och effektivt. Systemets släckmedel bildar dessutom ett förseglande skikt som förhindrar återantändning. 

> Läs mer om våra brandskyddsprodukter för kök


Vi sätter ihop alla brand- och explosionsskyddslösningar baserat på en ingående riskanalys av ditt företag, där vi kartlägger speciella riskområden.

 

Vi föreslår sedan en lösning för detektering, släckning och avlastning som ger ett optimalt skydd för just ditt företag. 

VI HAR BLAND ANNAT OPTIMERAT SÄKERHETEN FÖR: